همایش بررسی چالشهای فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی

دبیر علمی همایش : پروفسور ناصر میر سپاسی

با حضور :

  1. دکتر حمیدرضا خدمتگزار ( مشاور و مربی حوزه استراتژی تعالی و کارآفرینی سازمانی )
  2. مهندس یاسر متحدین ( کوچ حرفه ای کسب و کار - مدرس کشوری مهارتهای کوچینگ )
  3. مهندس مهران احمدی ( تولید کننده و کار آفرین موفق )

- محورهای همایش به همراه پنل تخصصی پرسش و پاسخ :

  • حاکمیت شرکتی با رویکرد مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( مدل میر )
  • مدیریت عملکرد با تاکید بر نقش نسل جوان در سازمان ها
  • ارزیابی بلوغ فرآیند های منابع انسانی
  • کوچینگ و توسعه شایستگیهای آتی کارکنان با رویکرد پرورش استعدادها