معرفی دوره فن بیان

مدرس: محمدعلی سلیمانیا

*مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان دانشگاه تهران

*مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی

*همچنین برخی از نمایندگان مجلس وشورای اسلامی شهر و روستا 

*مشاور کسب و کار

*برگزاری بیش از 50000 نفر ساعت آموزش

سر فصل های دوره:

*روش های مدیریت ترس از سخنرانی

*روش های انتخاب موضوع

*روش های نوشتن سناریو

*روش های به یاد سپاری و رهایی از فراموش کردن سخنرانی

*استفاده از زبان بدن در سخنرانی

*تکنیک های ارائه جذاب و جذب حداکثر مخاطبین

*تمرینات فن بیان و صداسازی

مخاطبین دوره:

*دانشجویان . وکلا . روانشناسان

*مدیران و معاونین سازمان ها

*افراد کم رو و خجالتی

*بازاریابان  . فروشندگان

*افرادی که زمان کمی برای یادگیری دارند!

به همراه  ارائه مدرک معتبر

زمان برگزاری:

8 و 9 _22و23 آذر ماه

در 4 جلسه 6 ساعته     8 الی 14

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

09018596030  -  05135424362

09900688183