کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018

سیستم مدیریت یکپارچه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

یک سیستم مدیریت یکپارچه، سیستمی است که سازمان برای مدیریت کلیه امور فرآیندی خود بکار می برد تا بتواند به اهداف سازمان دست یابد و بطور متوازن اهداف ذینفعان خود را برآورد سازد.

تعریف سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه یا Integrated Management System یا به اختصار(IMS) تمام اجزای یک کسب و کار را به صورت یک سیستم واحد در می آورد تا فرآیند مدیریت و اجرای عملیات های سازمانی را ساده تر سازد. سیستم های مدیریت کیفیت (QMS)، مدیریت محیط زیست (EMS) و مدیریت ایمنی (OHS) بصورت یک سیستم واحد درآمده و در قالب مدیریت سیستم یکپارچه یا همان IMS مدیریت می شوند.

البته نباید به این سیستم ها بصورت سیستم های مجزا که با یکدیگر ترکیب شده اند نگریست، بلکه با استفاده از نقاط مشترکی که دارند به یکدیگر مرتبط اند و این امر از دوباره کاری های فرآیند مشابه در سه سیستم، اجتناب به عمل می آورد.

نقاط مشترک تمام این سیستم ها در قالب IMS شامل منابع (نیروی انسانی، تسهیلات و تجهیزات و سایر منابع) و فرآِیندها (که در سیستم های QMS، EMS و OHS مستندسازی شده اند و در سازمان پیاده می شوند) می شود.

منابع سیستم مدیریت یکپارچه

از منافع اصلی استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه وجود المان هایی در سه استاندارد است که یکسان و یا مشابه هستند

هر سه استاندارد نیازمند کنترل مستندات می باشند

کنترل داده های ثبت شده در هر سه استاندارد تبیین شده اند

آموزش، رقابت پذیری و ایجاد آگاهی در هر سه استاندارد مشاهده می شود

در هر سه استاندارد نیاز به آدیت داخلی داریم

بازبینی مدیریت در هر سه استاندارد یک ضرورت بحساب می آید

در هر سه استاندارد به استفاده از سیستم های پایش و اندازه گیری استانداردها اشاره شده است

توسعه روزافزون یک فاکتور موفقیت در هر سه استاندارد محسوب می شود

اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، از نیازمندی های ضروری هر سه استاندارد می باشد

از این رو یک سیستم مدیریت یکپارچه می تواند زمان آدیت در سازمان را کاهش دهد چرا که برخی فاکتورها می توانند تنها یکبار پایش شوند بجای آنکه در هر سیستم مدیریت یکبار بطور جداگانه مورد بررسی مجدد قرار گیرند.

با پیشگیری از وقوع دوباره کاری در سیستم ها می توانیم به یک فرآیند مدیریتی کاراتر نیز دست یابیم.

مشخصات اصلی یک سیستم مدیریت یکپارچه

یک سیستم مدیریت یکپارچه زمانی تحقق می یابد که سازمان برای مدیریت جنبه های مختلف عملکردی خود از یک سیستم مدیریت واحد بهره مند گردد

.

مشخصات این سیستم شامل موارد زیر می شود:

محدوده عملکرد آن شامل کلیه فرآیندها و سیستم های سازمان می شود و فاکتورهای سلامتی، ایمنی، محیط زیست، امنیت، منابع انسانی، مالی بازاریابی، روابط عمومی و سایر المان های سازمانی را با توجه به ارزش ها، فرآیندها و اهداف سازمان در بر می گیرد. بازبینی های مدیریتی می بایستی استراتژی و برنامه های کلان را مدنظر قرار دهند.

ممیزی های داخلی برای کل کسب و کار اجرا می گردد - نه اینکه بطور جداگانه برای هر سیستم مدیریتی اجرا شود.

بطور رسمی و معمول در یک شیوه نامه سازگار و ثابت با توجه به اهدافش تعریف می گردد .

از دوباره کاری های مستندسازی به حداقل می رسد تا کارآیی و بهره وری سیستم مدیریت یکپارچه تضمین گردد.

در راستای کنترل و راهنمای کارا و بهینه ی فرآیندهای سازمان بنا نهاده شده است و از هرگونه دنباله روی بی چون و چرا دوری می گزیند.

هر بند از سیستم مدیریت، سایر بندهای مدیریتی را نیز مدنظر قرار می دهد و در راستای آن ها عمل می کند. نیازمندی های ذینفعان را از طریق استانداردها، قوانین و سایر تکنیک های مورد نیاز پوشش و در راستای اهداف سازمانی قرار می دهد.

سرفصلها و موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی:

 1. آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
 2. آشنایی با چرخه دمینگ (PDCA)
 3. آشنایی با اصول کیفیت
 4. آشنایی با ساختار استاندارد ISO9001:2015
 5. آشنایی با ساختار استانداردISO14001:2015
 6. آشنایی با ساختار استاندارد ISO45001:2018
 7. آشنایی اجمالی با نگرش فرآیندی
 8. آشنایی با مدیریت استراتژی و مدل SWOT

مدرس این دورهکیست ؟

سرکار خانم مرضیه حسینی

ü ممیز شرکت  BRS

ü مشاور و عارضه یاب شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

ü مشاور و مدرس سیستم های مدیریتی ISO

ü سابقه 13 ساله کار در صنعت در زمینه آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریتی سری ISO

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

 • مدیران ،نمایندگان مدیریت و کارشناسان کیفیت
 • مشاوران و ممیزان استانداردهای ایزو
 • مدیران سیستم ها
 • مدیران تضمین کیفیت

تاریخ برگزاری : 19و20و27 تیر ماه (چهارشنبه و پنج شنبه و پنج شنبه)

مدت دوره : 18 ساعت، از ساعت 8:30 الی 14:30

هزینه سرمایه گذاری : برای عموم 390000تومان

ثبت نام ویژه : برای 10 نفر اول با استفاده از 25 درصد سوبسید آموزشی 292000

تلفنهایتماس:

ü     35424362

ü     35421157

تلگرام:

 • 09900688183

مارادرفضایمجازیدنبالکنید؟

کانالهایتلگرام:

@KIQACADEMY

@KIQ_MANAGEMENT

@KIQEVENT

پیج اینستاگرام:

@KIQEVENT

سایت :

WWW.KIQCO.IR

برگزارکننده این دورهکدامشرکت است؟

 • شرکتکاوشگرانبهبود کیفیت

معرفیشرکتکاوشگرانبهبود کیفیت :

واحدمشاوره:

 • مشاوره واستقرار سیستم های مدیریت و استاندارد های سری ISO
 • مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی
 • مشاوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، مدیریت عملکرد و بهره وری
 • طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی، ابزار و فنون مهندسی، مهندسی کیفیت ، مهندسی صنایع و بهره وری
 • پیاده سازی و استقرار سیستم 5S
 • پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

واحدعارضه یابی :

 • عارضه یابی صنعتی و سازمانی

واحدآموزش:

 • برگزاری همایش کوچینگ با 166 نفر شرکت کننده
 • برگزاری همایش منابع انسانی با 286 نفر شرکت کننده
 • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی صنایع به صورت کوتاه مدت
 • به صورت عمومی و خصوصی
 • BRS ارائه مدرک بین المللی
 • ارائه مدرک داخلی و شرکت شهرک های صنعتی
 • قابلیت ردیابی مدرک های بین المللی صادره
 • برگزار کننده سمینارها و همایش های تخصصی
 • استفاده از اساتید برتر کشور

ماموریت :

 • ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و پژوهش جهت طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی و کیفیتی و استانداردهای ملی و بین المللی، بکارگیری ابزارهای ارتقاء کیفیت و بهره وری، در سازمان ها به منظور تأمین نیازهای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده و افزایش مزیت رقابتی مشتریان است.
 • مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه انواع مباحث مدیریت و توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی
 • پرورش و تربیت مدیران، مشاوران و کارشناسان به صورت حرفه ای

چشمانداز:

 • ارائه کلیه خدمات مشاوره ای درسطح عالی در زمینه مدیریت، انواع استانداردهای  ISOومهندسی صنایع برای انواع سازمان ها و  پروژه های کلان کشور
 • تأسیس آموزشگاه مدیریت و مهندسی صنایع معتبر جهانی
 • تأسیس دفتر نشریه و چاپ فصلنامه های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع
 • ایجاد محیطی برای کارکنان که در آن روحیه، توان و تعهد نسبت به پیروزی جان بگیرد، محیطی که در آن نیروی کار توانا و متنوع این شرکت، شاهد رشد و موفقیت افراد شرکت باشد، موفقیتی که رابطه مستقیم با موفقیت شرکت دارد.

ارزشها :

 • پایبندی به بالاترین استانداردهای حرفه ای
 • قرار دادن اولویت منافع مشتری به منافع این شرکت
 • رعایت استانداردهای بالای اخلاقی
 • حفظ اطلاعات مشتری
 • ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتری
 • بهبود عملکرد مشتریان ما به طور قابل توجهی
 • نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان
 • ایجاد روابط پایدار مبتنی بر اعتماد

برخی ازمشتریان  استقرارومشاورهشرکتکاوشگران:

 • صنایع توسعه بسته بندی آپادانا
 • چوب سنگ نگین شرق
 • چوب سنگ سناباد
 • صنایع غذایی مهتا
 • رایانه ثانیه شمارشرق
 • ایزوگام جاوید
 • شرکت ماشین روستا
 • موسسه اموزش عالی بینالود
 • شرکت نرم افزاری آموت
 • سیمان شرق
 • شرکت میراب لوله توس
 • شرکت لوله شرق آسیا
 • شرکت خوراک دام ماکیان فسفات

برخیازمشتریانآموزشی:

 • سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
 • کاشی زهره
 • تکلان توس
 • صنایع امام هادی
 • توانکاران
 • شرکت ابزار پزشکی اسوه اسیا
 • پلیمر توس
 • رنگ سیکلمه
 • موسسه اموزش عالی بینالود
 • صفا تک رضوی
 • الکترونیک خراسان
 • صنایع غذایی عالیس
 • سیمان شرق
 • کاشی تیما
 • صنایع غذایی گرینه
 • نرم افزاری آموت
 • شرکت خوراک دام ماکیان فسفات
 • لوله شرق آسیا
 • دانشگاه اقبال لاهوری
 • دانشگاه فردوس
 • دانشگاه خیام
 • آزمایشگاه آذین پرتو
 • و....